0931 699 559
VPGD: Số 663 tiểu khu 13, đường Trần Phú, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
info@taybacinvest.com
 • 6500m2 đất nghỉ dưỡng tại Cao Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  6500m2 đất nghỉ dưỡng tại Cao Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
 • 6000m2 đất nghỉ dưỡng tại Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  6000m2 đất nghỉ dưỡng tại Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
 • 5500m2 đất kho xưởng tại Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  5500m2 đất kho xưởng tại Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
 • 5000m2 đất nhà xưởng tại cụm công nghiệp Tân Vinh - Lương Sơn - Hòa Bình

  5000m2 đất nhà xưởng tại cụm công nghiệp Tân Vinh - Lương Sơn - Hòa Bình

  Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

What our clients think

Featured Properties

Meet The Agents

From our blog

Clients